You need:

For us to spin yarn of your harvested wool it is essential the wool is clean and has been stored correctly. If wool is kept in plastic bags it can become rancid and fragile. Store the collected wool in paperbags or boxes.

If the wool is dirty you can avoid extra costs by washing it yourself in dog schampoo or small amount of baking soda. Please contact us before washing.

The length of the hairs? The longer the easier to spin. The shorter, the more difficult it is. The hairs from lower legs of an Akita can be spun, it is doable, but it does not make a very workable yarn if you want to knit or stitch with it. However, the eagerness of a wool to be spun is affected by more things than length, so a normal coated Akita can produce a more versatile yarn than a longcoated, and as Manuel and Ida has proven; SA affected Akitas can still give spectacularily beautiful and soft yarn, as pictured below.

Vad behövs:

För att vi ska spinna garn av din ull är det viktigt att den är ren och har förvarats rätt. Får ull ligga i plastpåsar kan den härskna och bli skör. Samla ullen i papperspåsar eller en luftig låda.

Tänk också på att om ullen är smutsig så kan du själv tvätta den och undvika fördyrande extra kostnader om vi nödgas plocka ren och tvätta ullen flera gånger.

Längden på ullfiberna? Ju längre fiber desto mer lättspunnet. Ju kortare, desto mer svårt är det att spinna. Päls från de nedre delarna av benen på en Akita kan spinnas, det är görligt, men det blir ett ganska oflexibelt garn om du vill sticka eller virka. Dock, hur villigt en ull låter sig spinnas beror på fler saker än längden, så en normalpälsad Akita kan ge ett lika användbart garn som en långhårig, och som Manuel och Ida har bevisat; även SA-hundar kan ge enastående vackert och mjukt garn.

Amount needed:

This depends on the quality of the harvested wool of each individual Akita. Each ball of twine weighs mostly somewhere between 70 – 100 hg. As an example; these four fully filled bags was spun into more than 2 kg yarn.

Vilken mängd behövs:

Det beror mycket på kvaliteten på ullen från den individuella Akitan. Varje garn nysta väger oftast mellan 70 – 100 hg. Exempelvis blev det mer än 2 kg garn av de här fyra fyllda påsarna.

Prices:

100 gr yarn– €35

Priser:

100 gr garn nysta – 350 sek